Lịch sử biến động giá

Acer Iconia A3-A11 3G 16GB

[Đơn vị bán: Bạch Long (http://www.bachlongmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 3 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 5,690,000 | Cập nhật:  ngày 30-12-2015 Lúc 07:56:42 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
5,690,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:43:08
0 Tăng: 5,690,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:38:08
5,690,000  ngày 29-11-2014 Lúc 21:57:54
Thông tin khuyến mại: