Lịch sử biến động giá

Tablet Acer B1-710

[Đơn vị bán: Bạch Long (http://www.bachlongmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 1 lần | Thấp nhất: 4,090,000 | Cao nhất: 4,090,000 | Cập nhật:  ngày 30-12-2015 Lúc 00:58:06 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
4,090,000  ngày 29-11-2014 Lúc 21:56:44
Thông tin khuyến mại: