Lịch sử biến động giá

IPad Air 2 128Gb Wifi Chưa Active

[Đơn vị bán: Bạch Long (http://www.bachlongmobile.com)]
Hàng ngoài (xách tay): Còn hàng | Đổi giá: 20 lần | Thấp nhất: 3,490,000 | Cao nhất: 14,990,000 | Cập nhật:  ngày 30-12-2015 Lúc 07:55:15 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
9,690,000  ngày 06-12-2015 Lúc 20:34:10
10,350,000 Giảm: 660,000  ngày 02-12-2015 Lúc 13:23:07
9,690,000 Tăng: 660,000  ngày 25-11-2015 Lúc 15:40:05
9,850,000 Giảm: 160,000  ngày 09-11-2015 Lúc 14:31:14
9,550,000 Tăng: 300,000  ngày 05-10-2015 Lúc 18:48:39
9,350,000 Tăng: 200,000  ngày 15-09-2015 Lúc 14:28:34
9,550,000 Giảm: 200,000  ngày 07-09-2015 Lúc 19:19:59
9,350,000 Tăng: 200,000  ngày 04-09-2015 Lúc 17:23:08
3,490,000 Tăng: 5,860,000  ngày 03-09-2015 Lúc 18:09:33
9,350,000 Giảm: 5,860,000  ngày 24-08-2015 Lúc 16:16:31
9,550,000 Giảm: 200,000  ngày 20-08-2015 Lúc 15:41:14
9,450,000 Tăng: 100,000  ngày 20-07-2015 Lúc 14:57:16
9,400,000 Tăng: 50,000  ngày 09-07-2015 Lúc 16:28:41
9,450,000 Giảm: 50,000  ngày 03-07-2015 Lúc 13:15:16
9,590,000 Giảm: 140,000  ngày 27-05-2015 Lúc 19:03:47
9,690,000 Giảm: 100,000  ngày 05-05-2015 Lúc 13:42:54
9,650,000 Tăng: 40,000  ngày 19-04-2015 Lúc 17:22:29
9,690,000 Giảm: 40,000  ngày 14-04-2015 Lúc 09:21:15
14,900,000 Giảm: 5,210,000  ngày 25-12-2014 Lúc 19:56:56
14,990,000 Giảm: 90,000  ngày 29-11-2014 Lúc 18:25:55
Thông tin khuyến mại:
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 17 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 16,390,000 | Cập nhật:  ngày 30-12-2015 Lúc 07:55:16 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
9,690,000  ngày 06-12-2015 Lúc 20:34:13
10,350,000 Giảm: 660,000  ngày 02-12-2015 Lúc 13:23:09
9,690,000 Tăng: 660,000  ngày 25-11-2015 Lúc 15:40:12
9,850,000 Giảm: 160,000  ngày 09-11-2015 Lúc 14:31:12
9,550,000 Tăng: 300,000  ngày 05-10-2015 Lúc 18:48:36
9,350,000 Tăng: 200,000  ngày 15-09-2015 Lúc 14:28:28
9,550,000 Giảm: 200,000  ngày 07-09-2015 Lúc 19:19:50
9,350,000 Tăng: 200,000  ngày 04-09-2015 Lúc 17:22:48
3,490,000 Tăng: 5,860,000  ngày 03-09-2015 Lúc 18:09:27
9,350,000 Giảm: 5,860,000  ngày 24-08-2015 Lúc 16:16:19
9,550,000 Giảm: 200,000  ngày 20-08-2015 Lúc 15:41:07
9,450,000 Tăng: 100,000  ngày 15-08-2015 Lúc 23:41:34
16,390,000 Giảm: 6,940,000  ngày 13-05-2015 Lúc 17:23:37
9,690,000 Tăng: 6,700,000  ngày 13-05-2015 Lúc 13:28:44
16,390,000 Giảm: 6,700,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:40:21
0 Tăng: 16,390,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:34:23
0  ngày 12-12-2014 Lúc 15:40:21
Thông tin khuyến mại: