Lịch sử biến động giá

Máy Tính Bảng iPad Air 2 128GB Wifi (Vàng/Đen/Trắng) / Công ty ( FPT)

[Đơn vị bán: Tech One (http://www.techone.vn)]
Hàng ngoài (xách tay): Còn hàng | Đổi giá: 10 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 16,690,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 11:25:07 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
11,890,000  ngày 27-11-2015 Lúc 15:01:14
11,990,000 Giảm: 100,000  ngày 17-11-2015 Lúc 16:50:10
10,590,000 Tăng: 1,400,000  ngày 22-10-2015 Lúc 17:08:35
11,390,000 Giảm: 800,000  ngày 16-07-2015 Lúc 12:31:56
11,990,000 Giảm: 600,000  ngày 13-07-2015 Lúc 17:26:28
11,890,000 Tăng: 100,000  ngày 06-07-2015 Lúc 11:41:33
16,590,000 Giảm: 4,700,000  ngày 30-03-2015 Lúc 16:38:29
16,690,000 Giảm: 100,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:40:17
0 Tăng: 16,690,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:34:20
16,690,000  ngày 03-12-2014 Lúc 10:41:20
Thông tin khuyến mại:
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 8 lần | Thấp nhất: 10,590,000 | Cao nhất: 16,240,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 11:25:06 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
11,890,000  ngày 27-11-2015 Lúc 15:01:22
11,990,000 Giảm: 100,000  ngày 17-11-2015 Lúc 16:50:11
10,590,000 Tăng: 1,400,000  ngày 22-10-2015 Lúc 17:08:38
11,390,000 Giảm: 800,000  ngày 16-07-2015 Lúc 12:32:13
11,990,000 Giảm: 600,000  ngày 13-07-2015 Lúc 17:26:38
11,890,000 Tăng: 100,000  ngày 06-07-2015 Lúc 11:41:42
15,990,000 Giảm: 4,100,000  ngày 17-04-2015 Lúc 14:36:23
16,240,000 Giảm: 250,000  ngày 27-03-2015 Lúc 09:11:17
Thông tin khuyến mại: