Lịch sử biến động giá

[Đơn vị bán: Vĩnh phát (http://vinhphatmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 4 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 15,010,000 | Cập nhật:  ngày 13-07-2015 Lúc 17:26:28 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
15,010,000  ngày 13-04-2015 Lúc 03:20:38
15,000,000 Tăng: 10,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:40:16
0 Tăng: 15,000,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:34:19
15,000,000  ngày 17-12-2014 Lúc 15:29:39
Thông tin khuyến mại:
Chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này.