Lịch sử biến động giá

OnePlus One 64GB

[Đơn vị bán: Vĩnh phát (http://vinhphatmobile.com)]
Hàng ngoài (xách tay): Còn hàng | Đổi giá: 5 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 8,910,000 | Cập nhật:  ngày 14-07-2015 Lúc 01:51:04 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
8,910,000  ngày 13-04-2015 Lúc 03:20:03
8,900,000 Tăng: 10,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:39:28
0 Tăng: 8,900,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:33:43
0  ngày 18-01-2015 Lúc 13:33:33
8,900,000  ngày 29-11-2014 Lúc 18:08:20
Thông tin khuyến mại:
Hiện chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này.