Lịch sử biến động giá

Nokia 109 - Công ty

[Đơn vị bán: Bạch Long (http://www.bachlongmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 6 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 999,000 | Cập nhật:  ngày 30-12-2015 Lúc 07:55:02 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
149,000  ngày 28-09-2015 Lúc 11:30:38
250,000 Giảm: 101,000  ngày 21-05-2015 Lúc 10:20:30
999,000 Giảm: 749,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:39:16
0 Tăng: 999,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:33:38
0  ngày 18-01-2015 Lúc 13:33:14
999,000  ngày 29-11-2014 Lúc 17:08:13
Thông tin khuyến mại: