Lịch sử biến động giá

Điện Thoại Nokia 109 (Công Ty )

[Đơn vị bán: Tech One (http://www.techone.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 32 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 15,990,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 11:25:04 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
1,290,000  ngày 06-01-2016 Lúc 22:18:45
990,000 Tăng: 300,000  ngày 29-12-2015 Lúc 11:32:47
3,990,000 Giảm: 3,000,000  ngày 28-12-2015 Lúc 17:22:26
13,990,000 Giảm: 10,000,000  ngày 26-12-2015 Lúc 15:35:59
15,990,000 Giảm: 2,000,000  ngày 20-12-2015 Lúc 18:47:06
13,990,000 Tăng: 2,000,000  ngày 20-12-2015 Lúc 10:19:09
15,990,000 Giảm: 2,000,000  ngày 20-12-2015 Lúc 07:47:10
13,990,000 Tăng: 2,000,000  ngày 19-12-2015 Lúc 12:33:11
15,990,000 Giảm: 2,000,000  ngày 19-12-2015 Lúc 06:55:06
13,990,000 Tăng: 2,000,000  ngày 19-12-2015 Lúc 04:25:07
15,990,000 Giảm: 2,000,000  ngày 18-12-2015 Lúc 17:55:13
13,990,000 Tăng: 2,000,000  ngày 18-12-2015 Lúc 14:37:16
15,990,000 Giảm: 2,000,000  ngày 18-12-2015 Lúc 11:24:16
13,990,000 Tăng: 2,000,000  ngày 18-12-2015 Lúc 07:57:13
15,990,000 Giảm: 2,000,000  ngày 18-12-2015 Lúc 02:42:08
13,990,000 Tăng: 2,000,000  ngày 18-12-2015 Lúc 00:12:07
15,990,000 Giảm: 2,000,000  ngày 15-12-2015 Lúc 14:26:10
949,000 Tăng: 15,041,000  ngày 21-10-2015 Lúc 16:40:32
1,320,000 Giảm: 371,000  ngày 12-09-2015 Lúc 15:41:06
1,450,000 Giảm: 130,000  ngày 10-09-2015 Lúc 17:29:49
429,000 Tăng: 1,021,000  ngày 03-09-2015 Lúc 15:09:52
420,000 Tăng: 9,000  ngày 15-08-2015 Lúc 23:40:43
390,000 Tăng: 30,000  ngày 22-07-2015 Lúc 17:44:01
439,000 Giảm: 49,000  ngày 20-07-2015 Lúc 14:53:49
3,290,000 Giảm: 2,851,000  ngày 17-07-2015 Lúc 18:47:42
3,450,000 Giảm: 160,000  ngày 23-04-2015 Lúc 15:25:28
4,390,000 Giảm: 940,000  ngày 14-04-2015 Lúc 13:28:34
4,490,000 Giảm: 100,000  ngày 07-04-2015 Lúc 11:01:39
790,000 Tăng: 3,700,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:39:17
0 Tăng: 790,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:33:40
0  ngày 18-01-2015 Lúc 13:33:17
790,000  ngày 02-12-2014 Lúc 14:00:48
Thông tin khuyến mại: