Lịch sử biến động giá

Lenovo A10 (A7600) 3G (No.00002525)

[Đơn vị bán: FPT Shop (http://fptshop.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 8 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 6,490,000 | Cập nhật:  ngày 15-08-2015 Lúc 23:38:35 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
5,990,000  ngày 26-06-2015 Lúc 04:41:04
4,990,000 Tăng: 1,000,000  ngày 27-04-2015 Lúc 09:50:02
5,990,000 Giảm: 1,000,000  ngày 05-03-2015 Lúc 01:20:36
6,290,000 Giảm: 300,000  ngày 29-01-2015 Lúc 23:13:33
6,490,000 Giảm: 200,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:37:14
0 Tăng: 6,490,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:31:13
0  ngày 18-01-2015 Lúc 13:31:04
6,490,000  ngày 29-11-2014 Lúc 11:40:54
Thông tin khuyến mại: