Lịch sử biến động giá

[Đơn vị bán: Vĩnh phát (http://vinhphatmobile.com)]
Hàng ngoài (xách tay): Còn hàng | Đổi giá: 4 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 8,800,000 | Cập nhật:  ngày 14-07-2015 Lúc 05:46:38 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
8,800,000  ngày 18-01-2015 Lúc 17:33:55
0 Tăng: 8,800,000  ngày 18-01-2015 Lúc 13:27:49
0  ngày 18-01-2015 Lúc 13:27:48
8,800,000  ngày 28-11-2014 Lúc 19:38:04
Thông tin khuyến mại: