Lịch sử biến động giá

ĐTDĐ NOKIA LUMIA 820.3 RM-824 WHITE

[Đơn vị bán: Nguyễn Kim (http://www.nguyenkim.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 9 lần | Thấp nhất: 2,990,000 | Cao nhất: 3,790,000 | Cập nhật:  ngày 21-12-2015 Lúc 02:17:33 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
3,790,000  ngày 09-02-2015 Lúc 18:57:14
2,990,000 Tăng: 800,000  ngày 30-01-2015 Lúc 10:30:41
3,790,000 Giảm: 800,000  ngày 29-01-2015 Lúc 23:01:34
3,290,000 Tăng: 500,000  ngày 09-01-2015 Lúc 08:47:35
3,790,000 Giảm: 500,000  ngày 09-01-2015 Lúc 01:43:44
3,490,000 Tăng: 300,000  ngày 03-12-2014 Lúc 20:12:16
3,590,000 Giảm: 100,000  ngày 01-12-2014 Lúc 11:31:34
3,790,000 Giảm: 200,000  ngày 30-11-2014 Lúc 22:54:33
3,490,000 Tăng: 300,000  ngày 26-11-2014 Lúc 16:30:06
Thông tin khuyến mại: