Lịch sử biến động giá

iPhone 5 vàng

[Đơn vị bán: Cellphones (http://cellphones.com.vn)]
Hàng ngoài (xách tay): Còn hàng | Đổi giá: 1 lần | Thấp nhất: 35,000,000 | Cao nhất: 35,000,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 13:52:02 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
35,000,000  ngày 25-11-2014 Lúc 11:40:39
Thông tin khuyến mại: