Lịch sử biến động giá

LG V500 (No.00001309)

[Đơn vị bán: FPT Shop (http://fptshop.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 1 lần | Thấp nhất: 6,990,000 | Cao nhất: 6,990,000 | Cập nhật:  ngày 16-08-2015 Lúc 10:08:15 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
6,990,000  ngày 29-11-2014 Lúc 16:52:20
Thông tin khuyến mại: