Lịch sử biến động giá

LG G Pad 8.3 – G TABLET V500 (CTY)

[Đơn vị bán: Vĩnh phát (http://vinhphatmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 7,100,000 | Cao nhất: 7,110,000 | Cập nhật:  ngày 13-07-2015 Lúc 16:58:03 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
7,110,000  ngày 13-04-2015 Lúc 02:54:32
7,100,000 Tăng: 10,000  ngày 25-11-2014 Lúc 09:10:46
Thông tin khuyến mại:
Chưa có khuyến mãi dành cho sản phẩm này.