Lịch sử biến động giá

Điện Thoại Nokia Asha 500 Dual SIM (Công Ty)

[Đơn vị bán: Tech One (http://www.techone.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 1,250,000 | Cao nhất: 6,390,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 12:10:47 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
6,390,000  ngày 12-03-2015 Lúc 11:44:26
1,250,000 Tăng: 5,140,000  ngày 25-10-2014 Lúc 13:15:29
Thông tin khuyến mại: