Lịch sử biến động giá

Nokia Asha 500 (No.00001675)

[Đơn vị bán: FPT Shop (http://fptshop.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 1 lần | Thấp nhất: 1,200,000 | Cao nhất: 1,200,000 | Cập nhật:  ngày 16-08-2015 Lúc 11:28:38 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
1,200,000  ngày 25-10-2014 Lúc 13:15:21
Thông tin khuyến mại: