Lịch sử biến động giá

Máy tính bảng Asus HD7 ME173X-1B112A Blue

[Đơn vị bán: Topcare (http://topcare.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 1 lần | Thấp nhất: 2,499,000 | Cao nhất: 2,499,000 | Cập nhật:  ngày 15-04-2015 Lúc 20:28:27 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
2,499,000  ngày 20-11-2014 Lúc 16:10:09
Thông tin khuyến mại: