Lịch sử biến động giá

Lenovo A3300 3G- Thoại (No.00002847)

[Đơn vị bán: FPT Shop (http://fptshop.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 5 lần | Thấp nhất: 2,390,000 | Cao nhất: 2,790,000 | Cập nhật:  ngày 16-08-2015 Lúc 02:14:25 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
2,590,000  ngày 07-07-2015 Lúc 19:51:23
2,390,000 Tăng: 200,000  ngày 01-07-2015 Lúc 23:38:20
2,590,000 Giảm: 200,000  ngày 13-04-2015 Lúc 11:06:22
2,599,000 Giảm: 9,000  ngày 26-03-2015 Lúc 02:01:35
2,790,000 Giảm: 191,000  ngày 22-11-2014 Lúc 09:54:53
Thông tin khuyến mại: