Lịch sử biến động giá

iPad Mini 2 128GB Wifi Cellular (No.00001275)

[Đơn vị bán: FPT Shop (http://fptshop.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 4 lần | Thấp nhất: 10,000,000 | Cao nhất: 18,990,000 | Cập nhật:  ngày 16-08-2015 Lúc 09:15:22 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
10,000,000  ngày 15-04-2015 Lúc 12:01:31
15,590,000 Giảm: 5,590,000  ngày 01-12-2014 Lúc 10:56:30
16,990,000 Giảm: 1,400,000  ngày 22-11-2014 Lúc 11:19:23
18,990,000 Giảm: 2,000,000  ngày 18-11-2014 Lúc 10:24:16
Thông tin khuyến mại: