Lịch sử biến động giá

iPad Mini Retina 128GB 4G

[Đơn vị bán: Vĩnh phát (http://vinhphatmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 17,050,000 | Cao nhất: 17,060,000 | Cập nhật:  ngày 13-07-2015 Lúc 16:30:16 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
17,060,000  ngày 13-04-2015 Lúc 02:26:28
17,050,000 Tăng: 10,000  ngày 18-11-2014 Lúc 10:27:15
Thông tin khuyến mại:
Chưa có khuyến mãi cho sản phẩm này.