Lịch sử biến động giá

Apple iPad Air 4G 64 GB

[Đơn vị bán: Cellphones (http://cellphones.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 12 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 13,990,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 13:23:40 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
10,399,000  ngày 06-06-2015 Lúc 11:20:18
10,499,000 Giảm: 100,000  ngày 04-06-2015 Lúc 15:40:20
10,599,000 Giảm: 100,000  ngày 20-05-2015 Lúc 15:06:34
10,999,000 Giảm: 400,000  ngày 15-05-2015 Lúc 16:59:11
11,999,000 Giảm: 1,000,000  ngày 08-04-2015 Lúc 15:12:03
12,699,000 Giảm: 700,000  ngày 26-03-2015 Lúc 10:09:36
12,999,000 Giảm: 300,000  ngày 17-03-2015 Lúc 22:41:28
13,199,000 Giảm: 200,000  ngày 04-02-2015 Lúc 10:36:26
13,190,000 Tăng: 9,000  ngày 21-01-2015 Lúc 17:26:31
13,690,000 Giảm: 500,000  ngày 24-11-2014 Lúc 09:01:15
13,990,000 Giảm: 300,000  ngày 19-11-2014 Lúc 15:04:23
0 Tăng: 13,990,000  ngày 18-11-2014 Lúc 13:51:16
Thông tin khuyến mại: