Lịch sử biến động giá

iPad Air 64GB 3G+4G Quốc Tế

[Đơn vị bán: Bạch Long (http://www.bachlongmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 16 lần | Thấp nhất: 3,990,000 | Cao nhất: 13,690,000 | Cập nhật:  ngày 30-12-2015 Lúc 05:08:18 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
3,990,000  ngày 10-12-2015 Lúc 12:03:13
5,690,000 Giảm: 1,700,000  ngày 17-11-2015 Lúc 13:38:15
5,890,000 Giảm: 200,000  ngày 17-11-2015 Lúc 00:42:08
4,690,000 Tăng: 1,200,000  ngày 10-11-2015 Lúc 13:45:05
4,790,000 Giảm: 100,000  ngày 19-10-2015 Lúc 12:02:35
4,650,000 Tăng: 140,000  ngày 13-10-2015 Lúc 18:54:33
4,790,000 Giảm: 140,000  ngày 05-10-2015 Lúc 15:16:03
11,490,000 Giảm: 6,700,000  ngày 03-09-2015 Lúc 17:26:33
11,790,000 Giảm: 300,000  ngày 20-07-2015 Lúc 13:56:14
11,990,000 Giảm: 200,000  ngày 27-05-2015 Lúc 17:50:24
12,690,000 Giảm: 700,000  ngày 05-05-2015 Lúc 12:33:15
12,490,000 Tăng: 200,000  ngày 19-03-2015 Lúc 19:13:39
13,390,000 Giảm: 900,000  ngày 11-12-2014 Lúc 18:56:08
13,290,000 Tăng: 100,000  ngày 06-12-2014 Lúc 17:28:11
13,190,000 Tăng: 100,000  ngày 28-11-2014 Lúc 16:23:11
13,690,000 Giảm: 500,000  ngày 18-11-2014 Lúc 13:55:55
Thông tin khuyến mại: