Lịch sử biến động giá

iPad Air 64GB 4G

[Đơn vị bán: Vĩnh phát (http://vinhphatmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 4 lần | Thấp nhất: 12,300,000 | Cao nhất: 14,300,000 | Cập nhật:  ngày 14-07-2015 Lúc 05:01:07 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
12,310,000  ngày 13-04-2015 Lúc 02:23:02
12,300,000 Tăng: 10,000  ngày 06-01-2015 Lúc 10:44:04
13,400,000 Giảm: 1,100,000  ngày 20-11-2014 Lúc 18:25:09
14,300,000 Giảm: 900,000  ngày 18-11-2014 Lúc 13:55:20
Thông tin khuyến mại: