Lịch sử biến động giá

MÁY TÍNH BẢNG APPLE IPAD WIFI CELL 64GB SPACE GRAY-THA_MD793TH/A (iPad Air 4G)

[Đơn vị bán: Nguyễn Kim (http://www.nguyenkim.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 10 lần | Thấp nhất: 15,500,000 | Cao nhất: 20,500,000 | Cập nhật:  ngày 25-12-2015 Lúc 20:35:06 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
15,500,000  ngày 21-08-2015 Lúc 14:18:27
15,990,000 Giảm: 490,000  ngày 01-02-2015 Lúc 04:50:36
20,500,000 Giảm: 4,510,000  ngày 01-02-2015 Lúc 01:07:13
15,990,000 Tăng: 4,510,000  ngày 12-12-2014 Lúc 09:50:25
20,500,000 Giảm: 4,510,000  ngày 11-12-2014 Lúc 23:29:14
15,990,000 Tăng: 4,510,000  ngày 08-12-2014 Lúc 21:20:06
17,490,000 Giảm: 1,500,000  ngày 01-12-2014 Lúc 10:52:35
20,500,000 Giảm: 3,010,000  ngày 30-11-2014 Lúc 22:17:17
18,290,000 Tăng: 2,210,000  ngày 21-11-2014 Lúc 13:11:13
19,300,000 Giảm: 1,010,000  ngày 18-11-2014 Lúc 13:52:57
Thông tin khuyến mại: