Lịch sử biến động giá

Alcatel One Touch Scribe HD (Cty)

[Đơn vị bán: Bạch Long (http://www.bachlongmobile.com)]
Hàng ngoài (xách tay): Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 3,190,000 | Cao nhất: 8,790,000 | Cập nhật:  ngày 30-12-2015 Lúc 04:53:09 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
8,790,000  ngày 24-09-2015 Lúc 18:35:11
3,190,000 Tăng: 5,600,000  ngày 29-11-2014 Lúc 16:47:14
Thông tin khuyến mại: