Lịch sử biến động giá

[Đơn vị bán: Điện máy Thiên Hòa (http://www.dienmaythienhoa.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 3 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 1,950,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 13:01:10 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
990,000  ngày 16-01-2015 Lúc 12:54:11
1,950,000 Giảm: 960,000  ngày 20-11-2014 Lúc 17:54:03
0 Tăng: 1,950,000  ngày 20-11-2014 Lúc 14:11:13
Thông tin khuyến mại: