Lịch sử biến động giá

Điện thoại Nokia X Cyan

[Đơn vị bán: Topcare (http://topcare.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 1 lần | Thấp nhất: 2,398,000 | Cao nhất: 2,398,000 | Cập nhật:  ngày 15-04-2015 Lúc 23:30:50 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
2,398,000  ngày 27-10-2014 Lúc 14:21:53
Thông tin khuyến mại: