Lịch sử biến động giá

Nokia X (No.00001835)

[Đơn vị bán: FPT Shop (http://fptshop.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 1 lần | Thấp nhất: 1,849,000 | Cao nhất: 1,849,000 | Cập nhật:  ngày 16-08-2015 Lúc 04:13:12 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
1,849,000  ngày 27-10-2014 Lúc 14:19:04
Thông tin khuyến mại: