Lịch sử biến động giá

ĐTDĐ NOKIA X RM-980 GREEN

[Đơn vị bán: Nguyễn Kim (http://www.nguyenkim.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 9 lần | Thấp nhất: 1,490,000 | Cao nhất: 2,550,000 | Cập nhật:  ngày 25-12-2015 Lúc 17:26:22 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
1,990,000  ngày 09-02-2015 Lúc 20:07:19
1,490,000 Tăng: 500,000  ngày 30-01-2015 Lúc 11:36:19
1,990,000 Giảm: 500,000  ngày 30-01-2015 Lúc 00:05:13
1,490,000 Tăng: 500,000  ngày 09-01-2015 Lúc 09:44:48
1,990,000 Giảm: 500,000  ngày 08-01-2015 Lúc 23:01:36
1,690,000 Tăng: 300,000  ngày 03-12-2014 Lúc 21:04:40
1,990,000 Giảm: 300,000  ngày 01-11-2014 Lúc 09:48:41
2,550,000 Giảm: 560,000  ngày 31-10-2014 Lúc 22:22:08
2,090,000 Tăng: 460,000  ngày 27-10-2014 Lúc 14:21:00
Thông tin khuyến mại: