Lịch sử biến động giá

Sony Xperia M2 D2303 Công ty

[Đơn vị bán: Cellphones (http://cellphones.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 5 lần | Thấp nhất: 4,590,000 | Cao nhất: 5,990,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 12:55:40 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
4,659,000  ngày 04-02-2015 Lúc 13:42:28
4,650,000 Tăng: 9,000  ngày 05-01-2015 Lúc 19:57:10
4,590,000 Tăng: 60,000  ngày 17-12-2014 Lúc 13:25:11
4,990,000 Giảm: 400,000  ngày 07-11-2014 Lúc 15:07:15
5,990,000 Giảm: 1,000,000  ngày 29-10-2014 Lúc 10:58:51
Thông tin khuyến mại: