Lịch sử biến động giá

Sony Xperia M2 - Công Ty

[Đơn vị bán: Bạch Long (http://www.bachlongmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 5 lần | Thấp nhất: 0 | Cao nhất: 4,890,000 | Cập nhật:  ngày 30-12-2015 Lúc 04:48:19 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
2,990,000  ngày 19-11-2015 Lúc 12:39:26
350,000 Tăng: 2,640,000  ngày 13-05-2015 Lúc 15:51:06
4,590,000 Giảm: 4,240,000  ngày 24-04-2015 Lúc 12:14:45
4,890,000 Giảm: 300,000  ngày 18-01-2015 Lúc 16:09:30
0 Tăng: 4,890,000  ngày 18-12-2014 Lúc 08:42:15
Thông tin khuyến mại: