Lịch sử biến động giá

Điện Thoại Sony Xperia M2 (Công Ty)

[Đơn vị bán: Tech One (http://www.techone.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 20 lần | Thấp nhất: 1,990,000 | Cao nhất: 17,990,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 12:55:45 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
1,990,000  ngày 28-12-2015 Lúc 16:11:40
14,990,000 Giảm: 13,000,000  ngày 16-12-2015 Lúc 17:22:57
8,590,000 Tăng: 6,400,000  ngày 14-12-2015 Lúc 12:23:47
9,190,000 Giảm: 600,000  ngày 17-11-2015 Lúc 18:18:35
9,590,000 Giảm: 400,000  ngày 30-10-2015 Lúc 09:57:45
14,990,000 Giảm: 5,400,000  ngày 23-10-2015 Lúc 12:24:56
7,500,000 Tăng: 7,490,000  ngày 29-09-2015 Lúc 16:22:46
9,990,000 Giảm: 2,490,000  ngày 20-08-2015 Lúc 20:16:17
13,290,000 Giảm: 3,300,000  ngày 16-08-2015 Lúc 01:42:13
4,290,000 Tăng: 9,000,000  ngày 12-07-2015 Lúc 01:44:39
17,990,000 Giảm: 13,700,000  ngày 03-07-2015 Lúc 17:04:26
4,550,000 Tăng: 13,440,000  ngày 26-02-2015 Lúc 10:25:22
4,590,000 Giảm: 40,000  ngày 23-02-2015 Lúc 14:56:37
4,640,000 Giảm: 50,000  ngày 14-02-2015 Lúc 18:32:45
4,590,000 Tăng: 50,000  ngày 10-02-2015 Lúc 14:13:29
4,650,000 Giảm: 60,000  ngày 12-12-2014 Lúc 17:22:13
4,750,000 Giảm: 100,000  ngày 24-11-2014 Lúc 19:01:11
4,990,000 Giảm: 240,000  ngày 11-11-2014 Lúc 11:49:31
4,790,000 Tăng: 200,000  ngày 07-11-2014 Lúc 18:24:31
5,190,000 Giảm: 400,000  ngày 29-10-2014 Lúc 11:06:07
Thông tin khuyến mại: