Lịch sử biến động giá

Điện thoại Sony D2305 Xperia M2 màu trắng

[Đơn vị bán: Topcare (http://topcare.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 4 lần | Thấp nhất: 4,968,000 | Cao nhất: 5,490,000 | Cập nhật:  ngày 15-04-2015 Lúc 19:11:31 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
5,490,000  ngày 07-11-2014 Lúc 16:48:14
4,968,000 Tăng: 522,000  ngày 01-11-2014 Lúc 10:40:04
5,088,000 Giảm: 120,000  ngày 31-10-2014 Lúc 10:02:25
4,998,000 Tăng: 90,000  ngày 29-10-2014 Lúc 11:07:38
Thông tin khuyến mại: