Lịch sử biến động giá

Sony Xperia M2

[Đơn vị bán: Huyen Mobile (http://www.huyen.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 4,650,000 | Cao nhất: 5,190,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 12:55:44 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
4,650,000  ngày 10-01-2015 Lúc 12:58:30
5,190,000 Giảm: 540,000  ngày 29-10-2014 Lúc 11:00:16
Thông tin khuyến mại: