Lịch sử biến động giá

 

[Đơn vị bán: Nhật Cường (http://www.nhatcuong.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 7 lần | Thấp nhất: 4,650,000 | Cao nhất: 5,290,000 | Cập nhật:  ngày 24-07-2015 Lúc 17:07:14 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
4,668,000  ngày 02-06-2015 Lúc 20:25:06
4,880,000 Giảm: 212,000  ngày 04-02-2015 Lúc 10:01:24
4,650,000 Tăng: 230,000  ngày 23-12-2014 Lúc 16:08:21
5,125,000 Giảm: 475,000  ngày 17-12-2014 Lúc 17:18:16
4,680,000 Tăng: 445,000  ngày 14-11-2014 Lúc 09:05:30
4,990,000 Giảm: 310,000  ngày 05-11-2014 Lúc 15:03:30
5,290,000 Giảm: 300,000  ngày 25-10-2014 Lúc 13:09:40
Thông tin khuyến mại: