Lịch sử biến động giá

Sony Xperia M2 (No.00002193)

[Đơn vị bán: FPT Shop (http://fptshop.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 4,990,000 | Cao nhất: 5,990,000 | Cập nhật:  ngày 16-08-2015 Lúc 12:47:32 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
4,990,000  ngày 05-11-2014 Lúc 13:14:08
5,990,000 Giảm: 1,000,000  ngày 29-10-2014 Lúc 10:59:05
Thông tin khuyến mại: