Lịch sử biến động giá

Nokia 106 Công ty

[Đơn vị bán: Cellphones (http://cellphones.com.vn)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 450,000 | Cao nhất: 459,000 | Cập nhật:  ngày 20-01-2016 Lúc 12:06:34 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
450,000  ngày 03-04-2015 Lúc 13:06:37
459,000 Giảm: 9,000  ngày 13-02-2015 Lúc 16:04:58
Thông tin khuyến mại: