Lịch sử biến động giá

 

[Đơn vị bán: Nhật Cường (http://www.nhatcuong.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 450,000 | Cao nhất: 459,000 | Cập nhật:  ngày 25-07-2015 Lúc 03:09:11 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
450,000  ngày 07-02-2015 Lúc 17:03:09
459,000 Giảm: 9,000  ngày 25-10-2014 Lúc 13:13:03
Thông tin khuyến mại: