Lịch sử biến động giá

Nokia 106 (CTY)

[Đơn vị bán: Vĩnh phát (http://vinhphatmobile.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 2 lần | Thấp nhất: 450,000 | Cao nhất: 460,000 | Cập nhật:  ngày 13-07-2015 Lúc 18:27:04 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
460,000  ngày 13-04-2015 Lúc 04:23:30
450,000 Tăng: 10,000  ngày 27-01-2015 Lúc 10:43:10
Thông tin khuyến mại:
Chưa có khuyến mãi dành cho sản phẩm này.