Lịch sử biến động giá

BỘ ĐTDĐ NOKIA 106.1 BLACK

[Đơn vị bán: Nguyễn Kim (http://www.nguyenkim.com)]
Hàng công ty: Còn hàng | Đổi giá: 3 lần | Thấp nhất: 470,000 | Cao nhất: 500,000 | Cập nhật:  ngày 25-12-2015 Lúc 17:08:27 [Xem sản phẩm]
Giá Thay đổi Thời gian thay đổi
500,000  ngày 18-03-2015 Lúc 14:45:41
470,000 Tăng: 30,000  ngày 17-03-2015 Lúc 14:07:43
500,000 Giảm: 30,000  ngày 28-10-2014 Lúc 08:58:40
Thông tin khuyến mại: