Cập nhật biến động (F5 để cập nhật)
[TĂNG][Lenovo S650][Pico] Giá cũ: 149,000 - Giá mới: 2,788,000 Thay đổi: + 2,639,000  ngày 20-01-2016 Lúc 13:06:05
[GIẢM][HTC Desire 510][Pico] Giá cũ: 4,388,000 - Giá mới: 149,000 Thay đổi: - 4,239,000  ngày 20-01-2016 Lúc 12:15:20
[GIẢM][Lenovo A5000][Pico] Giá cũ: 2,998,000 - Giá mới: 2,688,000 Thay đổi: - 310,000  ngày 20-01-2016 Lúc 11:46:09
[TĂNG][ASUS ZenFone C][Pico] Giá cũ: 79,000 - Giá mới: 1,858,000 Thay đổi: + 1,779,000  ngày 20-01-2016 Lúc 11:44:49
[TĂNG][HTC Desire 820s Dual sim 16Gb][Pico] Giá cũ: 249,000 - Giá mới: 6,998,000 Thay đổi: + 6,749,000  ngày 20-01-2016 Lúc 11:36:23
[GIẢM][Lenovo S650][Pico] Giá cũ: 2,788,000 - Giá mới: 149,000 Thay đổi: - 2,639,000  ngày 20-01-2016 Lúc 09:39:06
[TĂNG][Lenovo A5000][Pico] Giá cũ: 2,688,000 - Giá mới: 2,998,000 Thay đổi: + 310,000  ngày 20-01-2016 Lúc 08:15:14
[GIẢM][ASUS ZenFone C][Pico] Giá cũ: 1,858,000 - Giá mới: 79,000 Thay đổi: - 1,779,000  ngày 20-01-2016 Lúc 08:14:43
[GIẢM][HTC Desire 820s Dual sim 16Gb][Pico] Giá cũ: 6,998,000 - Giá mới: 249,000 Thay đổi: - 6,749,000  ngày 20-01-2016 Lúc 08:07:16
[TĂNG][HTC Desire 510][Pico] Giá cũ: 149,000 - Giá mới: 4,388,000 Thay đổi: + 4,239,000  ngày 20-01-2016 Lúc 06:23:18
[GIẢM][HTC Desire 510][Pico] Giá cũ: 4,388,000 - Giá mới: 149,000 Thay đổi: - 4,239,000  ngày 20-01-2016 Lúc 04:04:20
[TĂNG][LG L60 Dual - X145][Pico] Giá cũ: 79,000 - Giá mới: 1,288,000 Thay đổi: + 1,209,000  ngày 20-01-2016 Lúc 02:19:29
[GIẢM][LG L60 Dual - X145][Pico] Giá cũ: 1,288,000 - Giá mới: 79,000 Thay đổi: - 1,209,000  ngày 20-01-2016 Lúc 00:03:28
[TĂNG][Sony Xperia Z3 - D6653][Pico] Giá cũ: 399,000 - Giá mới: 11,190,000 Thay đổi: + 10,791,000  ngày 19-01-2016 Lúc 23:03:12
[TĂNG][Blackberry Bold 9900][Tech One] Giá cũ: 3,190,000 - Giá mới: 4,490,000 Thay đổi: + 1,300,000  ngày 19-01-2016 Lúc 23:02:03
[TĂNG][Philips Xenium X2566][Pico] Giá cũ: 79,000 - Giá mới: 1,290,000 Thay đổi: + 1,211,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:58:34
[TĂNG][Oppo Find Mirror - R819][Tech One] Giá cũ: 3,190,000 - Giá mới: 4,490,000 Thay đổi: + 1,300,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:49:34
[GIẢM][Samsung Galaxy Alpha][Tech One] Giá cũ: 3,590,000 - Giá mới: 1,990,000 Thay đổi: - 1,600,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:43:38
[GIẢM][Samsung Piton - B310][Tech One] Giá cũ: 3,590,000 - Giá mới: 1,990,000 Thay đổi: - 1,600,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:39:30
[GIẢM][Samsung Galaxy Core 2 - G355][Tech One] Giá cũ: 3,590,000 - Giá mới: 1,990,000 Thay đổi: - 1,600,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:36:59
[GIẢM][Samsung Galaxy V - G313][Tech One] Giá cũ: 3,590,000 - Giá mới: 1,990,000 Thay đổi: - 1,600,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:36:13
[GIẢM][Samsung Galaxy S5 - G900H][Tech One] Giá cũ: 3,590,000 - Giá mới: 1,990,000 Thay đổi: - 1,600,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:31:03
[GIẢM][Samsung Galaxy Note 3 - N900][Tech One] Giá cũ: 3,590,000 - Giá mới: 1,990,000 Thay đổi: - 1,600,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:29:08
[GIẢM][Samsung Galaxy Note 4 - N910][Tech One] Giá cũ: 3,590,000 - Giá mới: 1,990,000 Thay đổi: - 1,600,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:29:02
[GIẢM][Samsung Galaxy Note 4 - N910][Tech One] Giá cũ: 3,590,000 - Giá mới: 1,990,000 Thay đổi: - 1,600,000  ngày 19-01-2016 Lúc 22:28:52